Month

október 2020
Obsah: I. Základné údaje II. Všeobecné ustanovenia III. Predmet zmluv IV. Objednávka V. Storno objednávky VI. Odstúpenie od kúpnej zmluvy zo strany spotrebiteľa VII. Dodacie podmienky VIII. Spôsoby dodania tovaru IX. Cena a platobné podmienky X. Reklamácie XI. Ochrana osobných údajov XII. Záverečné ustanovenia I. I. ZÁKLADNÉ ÚDAJE Predávajúci : NDŽ s.r.o. Košická 2 ,...
Read More