DEZANOL 5L

24,00 s DPH

Dezinfekcia na všetko.

Dostupné u nášho dodávateľa

Category:
Popis

Každé prostredie, v ktorom sa pohybujeme, vyžaduje, aby bolo viac či menej dezinfikované, hygienicky čisté a bez zápachu. Nie všade sa nám to darí zabezpečiť na požadovanej úrovni. DEZANOL je dezinfekčný prostriedok, ktorý má baktericídne, fungicídne, sporicídne a vírusinaktivačné účinky a účinne odstraňuje zápach.

DEZANOL je vhodné používať na dezinfekciu v domácnostiach, ale tiež v zdravotníctve, veterinárnej medicíne, v potravinárskom priemysle, poľnohospodárstve, ako aj na dezinfekciu pitnej vody a vody na kúpanie. Jednoducho všade tam, kde sa vyžaduje hygiena, dezinfekcia  a odstránenie zápachu.

Vďaka tomu, že na výrobu prostriedku DEZANOL, sa do vody pridáva len soľ vysokého stupňa čistoty (NaCl), je tento prostriedok ekologický produkt, šetrný voči životnému prostrediu, ktorý nie je toxický, agresívny, neobsahuje žiadne škodlivé chemické látky a teda nie je zdraviu škodlivý. DEZANOL je bezfarebná, číra kvapalina so slabým zápachom chlóru, ktorá má neutrálne pH a je ho možné aplikovať i bez použitia ochranných pracovných pomôcok.

Technologické zariadenie na výrobu dezinfekčného prostriedku DEZANOL je možné umiestniť priamo na mieste využitia.

Príklady použitia prostriedku DEZANOL:

Bytové a nebytové priestory

 • dezinfekcia kuchýň – všetky umývateľné plochy a podlahy
 • dezinfekcia kúpeľní – umývadlá, vane, sprchovacie kúty, WC
 • dezinfekcia potrubných systémov a sifónov
 • dezinfekcia stien, kútov, omietok , náterov stien a pivničných priestorov napadnutých plesňou
 • dezinfekcia povál, strešných priestorov, v ktorých sa vyskytujú hlodavce, myši, holuby
 • dezinfekcia úložných priestorov
 • dezinfekcia kľučiek na dverách, zábradlí
 • dezinfekcia bytov – izby po chorých, zomrelých
 • dezinfekcia priestorov s veľkým výskytom a migráciou osôb
 • dezinfekcia posteľnej a osobnej bielizne, uterákov, utierok na riad
 • dezinfekcia umývateľných hračiek.

Potravinársky priemysel

 • dezinfekcia v potravinárskom komplexe, chladiarenskom a mraziarenskom priemysle
 • dezinfekcia výrobných a spracovateľských komplexov mäsa, mlieka, hydiny, rýb, vajec, diviny, zeleniny a ovocia
 • dezinfekcia vo vinohradníctve – hygiena sudov, sklených nádob, hadíc, spracovateľských zariadení hrozna, mlynčekov, lisov
 • dezinfekcia fariem, zvierat, vemien zvierat, maštalí, podstielok, spoločných priestorov
 • preplach a dezinfekcia dojacich zariadení – nemá vplyv na kvalitu mlieka, odpadá premývanie chemikáliami
 • dezinfekcia ovzdušia pomocou rozprášeného aerosólu – veľmi účinná najmä pri chove hydiny, ustajneného dobytka, kde znižuje zápach, zlepšuje prostredie, čo má vplyv na nižšiu chorobnosť a mortalitu zvierat
 • priebežná a záverečná dezinfekcia v živočíšnej výrobe
 • pridávaním DEZANOLU do vody sa zabezpečí lepšie zdravie zvierat a zníži sa množstvo podávaných medikamentov.

Veterinárna medicína

 • dezinfekcia plôch, nástrojov, prístrojov a pomocného materiálu, plášťov a obuvi
 • komplexná dezinfekcia veterinárnych nemocníc a ošetrovní.

Zdravotníctvo

 • dezinfekcia prostredia, plôch, podláh, nástrojov, prístrojov, pomôcok, oblečenia
 • dezinfekcia operačných a vyšetrovacích sál, pôrodníckych a gynekologických sál
 • dezinfekcia lôžkových priestorov, vrátane posteľnej bielizne, hygienických pomôcok, pomocných a sanitárnych priestorov, čakární
 • dezinfekcia stravovacích priestorov, kuchýň, skladov, jedální a výdajní stravy, kotlov, hrncov, kuchynského riadu, príborov, skla a porcelánu
 • dezinfekcia komplexu čistiarní a práčovní v zdravotníctve
 • dezinfekcia v laboratórnych priestoroch, potláčanie sekundárnej infekcie, dezinfekcia a sterilizácia laboratórneho skla, krvných a bakteriálnych náterov
 • dezinfekcia v celom balneologickom komplexe, zariadenia vodoliečby a individuálneho ošetrovania
 • dezinfekcia inkubátorov a priestorov pre predčasne narodené deti
 • používaním DEZANOLU sa eliminujú nozokomiálne infekcie,
 • znižuje sa množstvo antibiotík na oddeleniach o cca 10-15%, klesá chorobnosť personálu a eliminuje sa zápach na oddeleniach.

Civilná obrana a armáda

 • dezinfekcia po povodniach, dezinfekcia studní, zatopených priestorov, odevov, techniky
 • dezinfekcia vody
 • dezinfekcia a dekontaminácia biologického odpadu, techniky, stanov, ľudí
 • dezinfekcia ubytovacích, stravovacích, prevádzkových a zdravotníckych priestorov
 • rýchla a účinná dezinfekcia pre vojakov
 • ako vstupnú vodu je možné použiť aj vodu, ktorá je bakteriálne znečistená
 • stroj na výrobu dezinfekcie DEZANOL je možné použiť aj v poľných nemocniciach, ako komplexnú a konečnú dezinfekciu aj na pacientoch ( bližšie informácie v časti zdravotníctvo)
 • možnosť mobilného systému výroby dezinfekčného prostriedku priamo na mieste potreby, podľa požadovaného množstva.

Ďalšie použitie

dezinfekcia priestorov v :

 • holičstve a kaderníctve
 • podnikoch spoločného stravovania
 • hotelierstve a ubytovacích zariadeniach
 • školských a predškolských zariadeniach
 • kúpeľníctve, saunách, na plavárňach, bazénoch, masážnych salónoch, fitnes centrách, športoviskách, soláriách
 • dopravných prostriedkoch MHD, metre, vlakovej a leteckej doprave
 • skladoch
 • dezinfekcia klimatizácie.