Vlastnými vozidlami zabezpečujeme prepravy tovaru

na území Slovenskej republiky ako aj v rámci celej Európy. Na prepravu tovaru používame:

  • návesové súpravy
  • mega súpravy
  • izotermické vozidlá
  • sklápacie vozidlá (12 - 20t)

Prepravovaný tovar

Za prepravovaný tovar ručíme v zmysle dohovoru CMR a máme uzatvorené poistenie do hodnoty 300 tis.EUR.

Cena za dopravu

Cena za dopravu sa skladá z paušálnej náhrady za 1 km a nákladov súvisiacich s konkrétnou reláciou.

Navýšenie ceny

Vypočítaná cena sa navýši o možné riziko presunu na nakládku, ktoré je iné v každej relácii a danom čase.

Zisk

Naša firma si kalkuluje na prepravu primeraný zisk vo výške do 3%.


Kontakt

na dispečing
dispecing@ndz.sk

+421 41 565 06 57 Kontaktujte nás

Tel.: +421 41 565 06 58