Spoločnosť NDŽ, s.r.o. bola zapísaná do OR 8.3.1993.
Od svojho vzniku
sa zamerala
na poskytovanie služieb v oblasti dopravy.
Za prepravovaný tovar ručíme
v zmysle
dohovoru CMR
a máme uzatvorené poistenie do hodnoty
5 mil.Sk.
Realizujeme opravu
a údržbu nákladných
i osobných
automobilov, návesov
a prívesov
Výhradný dovozca
výrobkov drogérie
a čistiacich prostriedkov značky VAN BHP
na Slovensko

tel:
00421/41/5650651

fax:
00421/41/5650653

e-mail:
sekretariat@ndz.sk

NDŽ s.r.o. bola zapísaná do OR 08.03.1993. Od svojho vzniku sa zamerala na poskytovanie služieb v oblasti dopravy.
V roku 1994 zvíťazila vo verejnej súťaži v privatizácii a od 01.08.1994 prevzala štafetu po svojom predchodcovi ČSAD š.p. Žilina.

História tohto podniku siaha až do roku 1949. Naša spoločnosť tým prevzala dlhoročnú skúsenosť poskytovania kvalitných a komplexných služieb
v oblasti vnútroštátnej a medzinárodnej cestnej nákladnej dopravy. Spoločnosť plne prijala tieto skúsenosti svojho predchodcu, ktoré neskôr rozvinula
do rôznych oblastí až do súčasného stavu.

O úspešnom napredovaní a odbornej kvalite obslužného personálu svedčí spokojnosť našich zákazníkov, ktorí sa presvedčili, že zverenie zásielky
do našich rúk nie je hazardom, ale uvážené a zodpovedné rozhodnutie.


Identifikačné údaje:      IČO: 315 81 773,               DIČ: SK 2020444305
Spoločnosť zapísaná v Obchodnom registri Okresného súdu Žilina, odd. Sro, vložka číslo 1016/L